English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 36579430-051
نمابر: 36579430-051
آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی، انجمن جراحی دامپزشکی ایران
پست الکترونیکی: info.ivsa@gmail.com
کد پستی: 9187195786
پایان نامه های مرتبط با جراحی

اطلاعات مربوط به پایان نامه های دانشکده های دامپزشکی سراسر کشور با همکاری دانشکده ها و پایگاه ایرانداک توسط انچمن جراحی دامپزشکی ایران گرد آوری شده است.

شما میتوانید اطلاعات مرتبط را از طریق لینک های زیر دریافت نمایید.

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

دانشکده دامپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد